A A A

Cancel Replace Backup

Opcja Backup powoduje zastąpienie dotychczasowego pliku, przy zachowaniu jego kopii z rozszerzeniem .BAK. Do nowego pliku zostaną przeniesione zawartości komórek wskazanego zakresu oraz informacje o ustawieniach arkusza (ustawianych komendami /Worksheet Global), oraz nazwy zakresów i wykresów.