A A A

Cancel Replace Backup

Możesz zawsze wycofać się z nagrań rzeczywiście chcesz zastąpić istniejący pij opcję Replace. Wybranie opcji Backup pov zachowaniu jego kopii z rozszerzeniem .E W komendach, które wymagają przeczytar podać nazwę istniejącego pliku. Jeśli plik nie znajduje się na aktualnym dysku i aktualnym katalogu, jego nazwę trzeba poprzedzić ścieżką dostępu. Standardową stację dysku i katalog ustawiasz na stałe komendą /Worksheet Global Default Dir, a na czas jednej sesji komendą /File Dir. Gdy program nie może w danym katalogu znaleźć pliku, którego nazwę podałeś występuje błąd i komunikat: File does not exist (Plik nie istnieje) Nazwy pliku nie trzeba wprowadzać z klawiatury. Przy komendach, które wymagają podania nazwy pliku, 1-2-3 wyświetla w panelu kontrolnym nazwy istniejących plików danego typu (z rozszerzeniem właściwym dla danego typu pliku). Możesz skierować wskaźnik na interesujący cię plik i nacisnąć [RETURN]. Oto wszystkie składniki menu /File: Retrieve Save Combine Xtract Erase List Import Dir New Open Admin