A A A

Drukowanie, operacje na bazie danych, grafika

Dowolną część arkusza możesz oczywiście wydrukować. Robi się to za pomocą komend grupy /Print. Patrz opis tych komend w następnym rozdziale. Jedną z interpretacji nazwy programu - 1-2-3 jest to, że łączy on w sobie trzy rzeczy: arkusz kalkulacyjny, program zarządzania bazą danych i grafikę. Zarządzanie bazą danych dokonuje się za pomocą komend grupy /Data Sort i /Data Query. Grafikę kontrolują komendy grupy /Graph. Ważnym udogodnieniem wprowadzonym do wersji 3.0 programu jest możliwość druku grafiki bezpośrednio z programu 1-2-3. W wersji 2 trzeba było w tym celu wyjść z programu 1-2-3 i wywołać specjalny program wchodzący w skład pakietu Lotus - program o nazwie PrintGraph. Teraz wprowadzono w tym celu komendę /Print Printer Image. Wszystkie te problemy zostaną omówione w następnym rozdziale w opisie poszczególnych komend.