A A A

File (operacje na plikach dyskowych)

Komendy z grupy /File (plik) zajmują się wszystkim związanym z zapisywaniem informacji na plik dyskowy i odwrotnie - z ładowaniem informacji z dysku do pamięci komputera. Lotus 1-2-3 działa inaczej niż na przykład program dBase który na bieżąco odwołuje się do informacji zapisanych na dysku. Wszystkie operacje, które 1-2-3 dokonuje dzieją się w pamięci Jeśli chcesz, by arkusz został zapamiętany na dysku tak, abyś mógł go uzyć w następnych sesjach pracy z programem 1-2-3, musisz go nagrać na dysk (komenda /File Save). Następnie, po wystartowaniu 1-2-3, możesz załadować plik do pamięci komputera (komenda /File Retrieve lub /File Open). Jeśli opuścisz program 1-2-3 lub wyłączysz komputer bez wcześniejszego nagrania pliku komendą /File Save, cała twoja praca przepadnie. Wszystkie informacje zapisywane są na plikach. Nazwy plików muszą spełniać konwencje DOS-u. Oznacza to m.in., że mogą się składać z maksymalnie 8 znaków z zakresu A..Z i 0..9. Nazwa może być zakończona tzw. rozszerzeniem (extension), które oddzielone jest od właściwej nazwy kropką. Rozszerzenie może się składać z maksymalnie 3 znaków. Lotus 1-2-3, w wypadku, gdy nie podasz rozszerzenia (i nie podasz samej kropki po nazwie pliku co oznacza, że rozszerzenia ma nie być), nadaje swoje własne rozszerzenia, które pozwalają na identyfikację różnych rodzajów plików. Różne typy plików mają następujące rozszerzenia:

Nie powinieneś nadawać własnych rozszerzeń dla wyżej wymienionych typów plików, gdyż utrudni ci to potem pracę. Każdorazowe wpisanie nowych informacji na istniejący plik niszczy dotychczasowe dane zawarte na pliku. Gdy każesz programowi nagrać coś na plik istniejący, 1-2-3 zawsze się upewnia czy naprawdę ci o to chodzi: przez wybranie opcji Cancel. Gdy 'plikiem pod tą samą nazwą, wybierz ąpienie dotychczasowego pliku, przy informacji z pliku dyskowego musisz