A A A

File Admin Reservation

Służy do nadawania i zmiany statusu rezerwacji pliku. Przy pracy w sieci wielu użytkowników może korzystać z jakiegoś pliku lecz tylko osoba, z rezerwacją tego pliku może ten plik zmieniać i nagrywającą dysk pod tę samą nazwą. Release Uwolnienie rezerwacji pliku, tak że plik będzie mógł zarezerwować sobie ktoś inny. Setting Kontroluje sposób nadawania rezerwacji. Przy ustawieniu Automatic (stan-dardowe), program nadaje automatycznie rezerwację pierwszej osobie, która załaduje dany plik. Przy ustawieniu Manuał trzeba wydawać komendy /File Admin Reservation Get i Release.