A A A

File Admin Table

Komenda ta służy do zapisania w arkuszu listy plików. Wybranie opcji Worksheet powoduje zapisanie plików z arkuszami kalkulacyjnymi (WK?), opcji Print - plików PRN, opcji Graph plików wykresów (CGM lub PIC), Other - wszystkich plików katalogu, Active - plików aktywnych, Linked - plików powiązanych z plikiem aktualnym poprzez formuły.