A A A

File Combine (włączenie części innego pliku do pliku aktualnego)

Komenda /File Combine jest narzędziem umożliwiającym wymianę danych między różnymi plikami arkuszy. Pozwala ona na skopiowanie danych z pliku dyskowego zawierającego arkusze kalkulacyjne do pliku w pamięci komputera nad którym aktualnie pracujesz. Do pliku, nad którym aktualnie pracujesz możesz przy tym włączyć dane z całego pliku nagranego na dysk lub tylko z jego części. Dane te mogą być skopiowane na arkusze lub też dodane lub odjęte od danych na arkuszach. Aktualne położenie wskaźnika komórki wskazuje górny lewy róg obszaru do którego mają być włączone dane z pliku. Musisz więc pamiętać, by przed wydaniem komendy /File Combine umieścić wskaźnik we właściwym miejscu.

Po wybraniu komendy /File Combine musisz wybrać jeden z trzech sposobów włączania danych z pliku dyskowego do pliku aktualnego (kopiowanie, dodawanie, odjęcie): Następnie musisz zdecydować czy chcesz włączyć wszystkie dane z pliku dyskowego czy też tylko ich część: Entire-File Named/Specified-Range Gdy z powyższego wybierzesz drugą opcję, program każe ci sprecyzować zakres, który ma być włączony do pliku aktualnego: Enter range name or coordinatesi (Wprowadź nazwę zakresu lub jego współrzędne) Musisz teraz sprecyzować zakres w pliku, z którego chcesz włączyć dane do pliku nad którym pracujesz, przez podanie jego nazwy lub współrzędnych (adresów skrajnych Na zakończenie program pyta cię o nazwę pliku, z którego chcesz włączyć dane: Name of file to combine: (Nazwa pliku do włączenia) Możesz teraz wybrać jeden ze znajdujących się na dysku plików zawierających nagrany arkusz kalkulacyjny.

W wyniku Wydania komendy /File Combine do pliku nad którym pracujesz zostają włączone dane z pliku dyskowego. Gdy wybierzesz opcję Add, to wartości liczbowe z pliku lyskowego zostaną dodane do wartości liczbowych w pliku aktualnym, przy czym komór- ci puste pliku aktualnego traktowane są jako komórki zawierające wartość zero. Jeśli komórka pliku aktualnego zawiera etykietę lub formułę, to zachowuje ona swą dotychczasową zawartość, a odpowiednia dana z pliku dyskowego jest ignorowana. Opcja Subtract działa tak samo z tą różnicą, że wartości z pliku dyskowego są odejmowane od wartości w pliku aktualnym. Gdy wybierzesz opcję Copy, to wartości komórek z pliku dyskowego zostają skopiowane na arkusz, zastępując wartości znajdujące się poprzednio w komórkach pliku aktualnego. Gdy komórce pliku aktualnego zawierającej jakąś wartość odpowiada pusta komórka z pliku dyskowego to w pliku aktualnym pozostaje oryginalna wartość. Do pliku aktualnego zostają włączone tylko wartości komórek. Nie zostają włączone ich formaty, informacje dotyczące szerokości kolumn, czy zabezpieczenia.