A A A

File Dir (zmiana katalogu aktualnego)

Komenda /File Dir powoduje, że program wyświetla aktualną stację dysku i katalog - ten, w którym nagrywa i szuka wszystkich plików z danymi różnych typów. Komenda ta umożliwia ci zmianę tego katalogu na czas trwania sesji pracy 1-2-3. Gdy zmianę tą chcesz uczynić permanentną, musisz użyć komendy /Worksheet Global Default Dir. Po wydaniu komendy /File Dir program podaje aktualny dysk i katalog oraz zachęca cię do jego zmiany: Enter current directoryi (Nprowadł aktualny katalog) Jeśli nie chcesz zmienić aktualnego katalogu, to wystarczy nacisnąć [RETURN].