A A A

File Erase (usunięcie pliku z dysku)

Komenda /File Erase ściera niepotrzebne-pliki z dysku- Ma ona ten sam skutek jak starcie pliku z poziomu DOS-u (zlecaniem DEL lub ERASE). Po wydaniu komendy /File Erase program prosi o sprecyzowanie o jakie plik' chodzi Worksheet Print Oraph Other Pliki arkusza mają rozszerzenie .WK? (to znaczy trzyliterowe z dwiema pierwszym literami WK - WK3 dla plików stworzonych przez Lotus 1-2-3 wersja 3.0, WK1 dla plikói stworzonych przez Lotus 1-2-3 wersja 2 i WKS dla plików stworzonych przez Lotus 1-2- wersja 1) pliki ASCII mają rozszerzenie .PRN, pliki wykresów rozszerzenie .CGM lu .PIC, a inne - dowolne rozszerzenie. Po wybraniu jednego z typów plików program prosi cię o podanie nazwy pliku: Enter name of file to erase: (Wprowadź nazwę pliku do starcia) Na wypadek gdybyś wskazał na inny plik niż ten o który ci chodzi, program upewnia się następnie czy rzeczywiście chcesz go zetrzeć: