A A A

File Import (włączenie do arkusza danych z pliku ASCII)

Komenda /File Import powoduje przeniesienie do arkusza aktualnego zawartości pliku formatu ASCII. Możesz wykorzystać tę komendę do przeniesienia danych z innych programów do 1-2-3. Dane przeniesione zostają do zakresu, którego lewy górny róg wskazuje aktualne położenie wskaźnika komórki. Po wydaniu komendy /File Import program prosi cię o wybranie jednej z dwóch opcji:

Wybranie opcji Text powoduje, że próg umieszcza dane w jednej kolumnie arkusza, poczynając od komórki, w której aktualnie-znajduje się wskaźnik i posuwając się w dół. Każdy wiersz (Unia) pliku ASCII uimęesMJfcgny zostaje w jednej komórce, w dokładnie takiej postaci w jakiej występuje on w JŚUKU (pomijając jedynie kombinację znaków carriage return/line feed (powrót karetki/nowa linia), która wskazuje na koniec wiersza).

Wybranie opcji Numbers spowoduje, że dane zostaną przeniesione w następujący sposób: Za dane będzie się uważać jedynie liczby oraz łańcuchy znaków umieszczone w cudzysłowie ("..."). Program będzie przeszukiwał najpierw pierwszy wiersz pliku ASCII i umieszczał każdą znalezioną daną w kolejnych komórkach wiersza, w którym znajduje się wskaźnik komórki, od wskaźnika komórki poczynając i idąc w prawo. Następny wiersz pliku ASCII będzie przeszukiwany w ten sam sposób, tylko że dane zostaną umieszczone w arkuszu o jeden wiersz niżej. I tak dalej, aż do końca pliku. Zawartość pliku, która nie spełnia definicji danych (Uczby lub łańcuchy znaków umieszczone w cudzysłowie) jest ignorowana. 

Gdy zdecydujesz już którą opcję wybrać musisz jeszcze sprecyzować nazwę pliku: Enter name of file to import: (Wprowadź nazwę pliku do importu) Za standardowe rozszerzenie nazw pliku tego typu, 1-2-3 uważa PRN, dlatego też w panelu kontrolnym ukazują się tylko pliki z tą końcówką. Nazwę z inną końcówka musisz podać z klawiatury. Jeśli ma ona nie mieć rozszerzenia, to musisz zakończyć ją samą kropką w przeciwnym razie program automatycznie doda rozszerzenie PRN. Użycie komendy /File Import powoduje, że dotychczasowa zawartość komórek arkusza może być zastąpiona danymi z pliku. Upewnij się najpierw czy nie ma niebezpieczeństwa straty jakichś ważnych i ciągle potrzebnych danych.