A A A

File List (pokazanie plików katalogu)

Komenda /File List służy do pokazania wszystkich plików danego typu znajdujących się w pamięci lub danym katalogu oraz informacji o wolnym miejscu na dysku. Można ją porównać z DOS-owskim zleceniem DIR. Po wydaniu komendy /File List program prosi o sprecyzowanie o jakie pliki chodzi: Worksheet Print Graph Other Active Linked Pliki arkusza mają rozszerzenie .WK? (to znaczy trzyliterowe z dwiema pierwszymi literami WK - trzecia litera zależy od wersji programu), pliki ASCII mają rozszerzenie .PRN, pliki wykresów rozszerzenie .CGM łub -PIC, a inne - dowolne rozszerzenie.

Opcja Active powoduje wypisanie wszystkich plików znajdujących się w pamięci komputera, a opcja Linked wszystkich plików, do których odwołują się formuły w arkuszu aktualnym. Po wydaniu tej komendy z ekranu znika arkusz kalkulacyjny i pojawia się Usta typów danego typu. Aby powrocie do trybu READY, musisz teraz nacisnąć dowolny klawisz. Jeśli na dysku nie ma plików o danym typie, 1-2-3 wyświetla komunikat błędu. Aby powrócić do trybu READY musisz nacisnąć klawisz [ESCAPE] lub [RETURN].