A A A

File New (nowość w wersji 3.0 otwarcie w pamięci nowego pliku)

Komenda ta tworzy nowy pusty plik na dysku i ładuje go do pamięci czyniąc go plikiem aktywnym. Kgniendaaimożlmia więc jedno pracę na wielu plikach. Ładowany plik umieszczany jest albo przed (Before) albo za (After) plikiem aktualnym (tym, na którym w momencie wydania komendy znajduje się wskaźnik). 1-2-3 nadaje początkowo nowemu plikowi nazwę FILE000x.WK3, gdzie x jest cyfrą o jeden większą niż jest to w pliku uprzednio stworzonym w ten sposób. Plikowi stworzonemu komendą /File New można także nadać inną nazwę (komendą /File Save). Jeśli plik stworzony tą komendą pozostaje pusty, zostanie on wymazany z dysku po wydaniu jednej z komend/Worksheet Erase Yes Yes lub /Quit Yes Yes.