A A A

File Retrieve (załadowanie pliku z arkuszami do pamięci)

Komenda /File Retrieve służy do załadowania nowego pliku do pamięci komputera. Jeśli w momencie wydania tej komendy jeęt-już w pamięci inny plik z arkuszami, to zostaje on zastąpiony plikiem załadowanym z pliku dyskowego - bez ostrzeżenia i bez możliwości odzyskania tegópierwszego, chyba że nagrałesgcT wcześniej komendą /File Save. Wwypadku,gdyzaiai3owanych jest wiele plików, zastąpiony zostanie jedynie plik aktualny. Jeli nie chcesz, by plik aktualny był zastąpiony i znikł z pamięci komputera tyo załadowani*nowego pliku, użyj komendy /File Open. Po wydaniu komendy /File Retrieve ukazuje się ponaglenie, pod którym program wypisuje wszystkie pliki znajdujące się w aktualnym katalogu o trzyliterowym rozsze-7 rżeniu rozpoczynającym się od liter WK: Name of file to retrieve i (Nazwa pliku do załadowania) Pliki z rozszerzeniem WK3, to pliki zawierające arkusz kalkulacyjny stworzone przez program Lotus 1-2-3 wersja 3.0. Rozszerzenie WKS mają pliki tego samego typu stworzone przez Lotus 1-2-3 wersja 1A, rozszerzenie WK1 - przez wersję 2 i 2.01. Mogą one wszystkie być wczytane przez wersję 3.0. Po podaniu nazwy pliku, do pamięci komputera ładowany jest pożądany arkusz zastępując arkusz, który w pamięci komputera znajdował się wcześniej.