A A A

File Save (nagranie pliku arkusza na dysk)

Komenda /File Save jeBt odwrotnością komendy /File Retrieve. /File Save nagrywa plik znajdujący się w pamięci komputera na plik dyskowy. Bez użycia komendy /File Save cała twoja praca jest stracona w momencie wczytania do pamięci nowego pliku komendą /File Retrieve, starcia całego pliku komendą /Worksheet Erase, wyjścia z programu 1-2-3 (/Quit) lub wyłączenia komputera. Powinieneś wyrobić w sobie nawyk częstego nagrywania plików na dysk, np. co 5-l(Tmmut. Za póblegnie to zmarnotrawieniu twojej pracy w przypadku np. przerwy w dopływie prądu. Komendę /File Save powinieneś wydawać obowiązkowo przed każdorazową przerwą w pracy oraz oczywiście przed opuszczeniem programu 1-2-3 za pomocą komendy /Quit czy przed wczytaniem nowego arkusza komendą /File Retrieve.

Jeśli w pamięci komputera znajduje się więcej niż jeden plik, to program pyta najpierw czy chcesz zapisać wszystkie pliki zmodyfikowane (ALL MODIFIED FILES). Możesz teraz nacisnąć [RETURN], by zapisać wszystkie zmodyfikowane pliki lub [EDIT] (F2), by zapisać tylko plik aktualny. Po naciśnięciu F2 możesz jeszcze zmienić poprzednią nazwę pliku (lub wpisać nową jeśli plik ten nie był jeszcze nagrywany) lub od razu nacisnąć ponownie [RETURN], by zapisać plik pod poprzednią nazwą

Jeśli arkusz, nad którym pracujesz został nagrany z pliku dyskowego lub jeśli nagrywałeś go już pod jakąś nazwą, to 1-2-3 sugeruje ci użycie tej samej nazwy. Jeśli się z tym zgadzasz, to wystarczy nacisnąć klawisz [RETURN]. W przeciwnym wypadku możesz wskazać jeden z dotychczasowych nazw plików wyświetlanych w panelu kontrolnym lub wpisać nazwę z klawiatury. Jeśli nazwa, którą podałeś jest nową nazwą, to arkusz zostaje natychmiast nagrany na dysk. Jeśli natomiast chcesz nagrać arkusz na dysk, któiy już istnieje, to 1-2-3 daje ci możliwość wycofania się z tej czynności: