A A A

File Xtract (wyciągnięcie danych z części pliku aktualnego na plik dyskowy)

Komenda /File Xtract służy do nagrania części pliku aktualnego (nad którym aktualnie pracujesz) na plik dyskowy. Po wydaniu tej komendy program pyta, czy formuły z aktualnego pliku mają być nagrane jako formuły czy jako ich wartości: Formulas Values Następnie program prosi cię o podanie nazwy pliku dyskowego: Enter name of file to extract to: (Wprowadź nazwę pliku, do którego wyciągnięte mają być dane) A następnie zakresu, który ma być nagrany na plik: Enter xtract range: (Wprowadź zakres, z którego wyciągnięte mają być dane) Jeśli podałeś nazwę pliku, który już istnieje, program daje ci możliwość anulowania całej komendy. Pamiętaj, że jeśli tego nie zrobisz dotychczasowa zawartość pliku o tej nazwie zostanie bezpowrotnie stracona!