A A A

Formaty pokazywania danych

Dane wprowadzone do komórek arkusza mogą być widoczne na ekranie i wydruku na różne sposoby. Nazywamy to formatami. Sposób pokazywania na ekranie i wydruku etykiet omówiliśmy już w podrozdziale omawiającym wprowadzanie etykiet. Mowa o tym będzie także w rozdziale następnym w opisie komend /Worksheet Global Label i /Range Label. W tym miejscu zajmiemy się formatami przede wszystkim danych liczbowych, choć niektóre zagadnienia mogą dotyczyć także etykiet.

Komendą określającą sposób, w jaki mają być wyświetlane na ekranie i drukowane przez drukarkę dane, głównie numeryczne, jest komenda /Worksheet) Global Format. Sposób ten jest obowiązujący dla całego arkusza z wyjątkiem zakresów sformatowanych specjalnie komendą /Range Format. Jeśli włączony jest w danym pliku tryb GROUP, to sposób ten obowiązuje dla wszystkich arkusz pliku. Mówiąc inaczej, wszystkie komórki majątki sposób prezentacji danych, jaki sprecyzowano komendą /Range "format dla zakresu w jakim znajduje się dana komórka. Dla tych komórek, które nie zawierają się w żadnym zakresie sformatowanym komendą /Range Format, obowiązuje sposób wyświetlania sprecyzowany dla całego arkusza komendą /Worksheet Global Format. W momencik rozpoczęcia pracy nad nowym arkuszem obowiązuje format General.

Lotus 1-2-3 oferuje do wyboru następujące formaty: Fixed Scientific) Currency , (przecinek) General +/- Percent Date (12 3 4 5) Time (1234) Text Hidden Other (Automatic Color (Negative Positive) Label Parentheses (Yee No)) Formaty wypisane powyżej stanowią składniki menu komend /Worksheet Global Format i /Range Format. Komenda /Range Format ma jeszcze dodatkową opcję Reset, która powoduje przywrócenie formatu obowiązującego dla całego arkusza (ustawianego przez/Worksheet Global Format). Wygląd danych w poszczególnych formatach zależy także od ustawień dokonywanych komendami /Worksheet Global Default Other International. na to samo ustalić również odwrotnie, dla wartości dodatnich (podopcja Positive).

Label Formatuje puste komórki w ten sposób, że wprowadzane do nich dane automatycznie będą uważane przez program za etykiety z dodanym standardowym dla arkusza przedrostkiem - nawet gdy będą to liczby. Komórki, które w momencie formatowania będą zawierać już wartości liczbowe będą danej wyświetlać te wartości jako liczby, ale zawsze w formacie General. Parentheses Wybranie podopcji Yes powoduje umieszczenie wartości w nawiasach, niezależnie od tego w jakim dotychczas były one formacie. Wybranie podopcji No usuwa te nawiasy. Po wybraniu jednej z opcji Fixed Scie Currency , (przecinek) Percent ukazuje się ponaglenie: Enter number of decimal places (0..15)i 2 (Wprowadź liczbę miejsc po przecinku) Musisz wtedy wprowadzić liczbę miejsc po przecinku (od 0 do 15) i nacisnąć [RETURN] co zakończy komendę. Podajemy teraz przykłady różnego wyglądu liczb 3333,33 i 0,1 przy użyciu różnych formatów. We wszystkich formatach wybrano 2 liczby po przecinku. Podany wygląd wystąpi przy standardowych ustawieniach „międzynarodowych".