A A A

Funkcje

Formuły tworzyć możesz nie tylko za pomocą podawania liczb lub/i adresów komórek i łączenia ich za pomocą odpowiednich operatorów, które mówią 1-2-3 jakich trzeba dokonać obliczeń. Do wykonywania bardziej skomplikowanych obliczeń służą także ©funkcje. @Funkcje są to po prostu funkcje, które nazywamy ©funkcjami, ponieważ ich nazwy zaczynają się zawsze od znaku

Przypuśćmy, że w jakiejś komórce chcemy zsumować wszystkie komórki z kolumny A poczynając od Al do A18. Twoja dotychczasowa znajomość programu pozwala już wykonać to zadanie: można napisać w komórce formułę: +A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13+A14+A15+A16+A17+A18 Formuła ta jest formalnie poprawna, lecz jej napisanie jest bardzo pracochłonne. Pomyśl teraz co by było, gdybyś chciał w ten sposób zsumować wszystkie komórki kolumny A poczynając od komórki Al do np. A180! Zaradzić temu można poprzez użycie jednej z ©funkcji programu 1-2-3 - ©funkcji @sum. Przy pomocy tej funkcji formułę zapisaną w powyższej formie można zapisać po prostu jako: 5D Funkcja ta każe programowi 1-2-3, jak się łatwo domyślić, zsumować wszystkie wartości występiyące w komórkach zakresu A1..A18.