A A A

Graph Type (typ wykresu)

Komenda /Graph TVpe służy do sprecysęeiwimla typu wykresu. Mamy do wyboru astępujące możliwości: Ostatnia opcja w menu służy do dalszego sprecyzowania niektórych cech niektórych ów wykresów. Po wybraniu jednego z możliwych typów wykresów, wykres aktualny staje się wyk- em danego typu. Pozostałe ustawienia (zakresy danych, etykiet, opcje) pozostają bez 'n). Poniżej prezentujemy wyglądy wykresów różnych typów i omówienie każdego z typu.