A A A

Graph Type Line (wykres liniowy)

Wykres stanowią pojedyncze punkty połączone linią. 5.7.1.2. /Graph 1Vpe Bar (wykres słupkowy) Wykres pokazie każdy punkt jako słupek z obszarem pomiędzy punktem, a osią X wypełnionym pewnym wzorem lub określonym kolorem.