A A A

Graph Type Stack-Bar (wykres słupkowy nakładany)

Wykres słupkowy nakładany. Wykres kołowy pokazuje udział procentowy każdego punktu w sumie wszystkich punktów reprezentowany jako część koła stanowiącego wykres. Komendy te pozwalają na sprecyzowanie różnych zakresów danych, na podstawie których ma być stworzony wykres. Znaczenie różnych zakresów różni się w zależności od typu wykresu. W przypadku wykresów liniowych (line), słupkowych (bar) i słupkowych nakładanych (stack-bar), zakres X określa etykiety dla osi X wykresu. Zakresy A, B, C, D, E i F określają wartości, które będą wykorzystane do rysowania linii i słupków. W przypadku wykresów mieszanych (mixed), zakres X również określa etykiety dla osi X wykresu. Zakresy A, B, C określają wartości do rysowania słupków, podczas gdy zakresy D, E i F określają wartości do rysowania linii. W przypadku wykresów kołowych (pie), zakresy D, E i F są ignorowane. Zakres X określa etykiety dla odpowiednich kawałków koła, zakres A wartości określających wielkości poszczególnych kawałków koła. Zakres B może zawierać kody dla kolorów lub wzorów wypełnienia poszczególnych kawałków koła, a zakres C określa czy w skład wykresu mają wchodzić liczby określające udział procentowy.

W przypadku wykresów typu XY, zakres X określa wartości dla skali na osi X. Zakresy A, B, C, D, E i F określają wartości dla rysowania punktów na wykresie. W przypadku wykresów „giełdowych" (HLCO), zakres X określa etykiety dla osi X, zakres A określa wartości najwyższe cen akcji, B - wartości najniższe, C - wartości zamknięcia, a D - wartości otwarcia. Zakres E tworzy wykres słupkowy poniżej właściwego wykresu, a zakres F tworzy linię przecinającą właściwy wykres.