A A A

Graph Type XY (wykres XY)

Wykres typu XY jeot wykresem liniowym z obiema osiami (X i Y) liczbowymi i zdaniowymi na arkuszu. Wykres słupkowy nakładany jest wykresem, w którym poszczególne zakresy danych stają się nałożonymi na siebie częściami jednego słupka.