A A A

Ładowanie do pamięci wielu plików

Żeby mieć wiele plików jednocześnie w pamięci trzeba je tam załadować. Nie można do tego celu użyć komendy /File Retrieve, gdyż ta komenda przed załadowaniem do pamięci wskazanego pliku, usuwa z pamięci pliki dotychczas aktywne. Aby załadować do pamięci nowy plik bez usuwania z niej plików istniejących służy komenda /File Open, a do stworzenia nowego pliku w pamięci komenda /File New. Patrz opis tych komend w następnym rozdziale.