A A A

Operacje na wielu arkuszach

Można kopiować dane z arkusza na arkusz, przenosić dane, drukować dane jednocześnie z różnych arkuszy itd. Robi się to w zasadzie tak samo, jak w przypadku pracy w środowisku dwuwymiarowym, z zastrzeżeniem, że do dyspozycji masz teraz również trzeci wymiar. Patrz opis poszczególnych komend w następnym rozdziale.