A A A

Operatory używane w formułach

Operatory mówią programowi 1-2-3 jakie działanie ma wykonać, by obliczyć wartość danej formuły. W 1-2-3 mamy następujące operatory: Działania arytmetyczne w formułach wykonywane są w następującej kolejności: 1/ A (podnoszenie do potęg ) 2/ - (jako nadawanie wartości ujemnej) 3/ * (mnożenie) i / (dzielenie) 4/ + (dodawanie) i - (jako odejmowanie) Kolejność ta może zostać zmieniona poprzez stosowanie nawiasów. Dopuszczone są tylko nawiasy zwykłe (). Nawiasów kwadratowych nie wolno stosować w tym celu. Kolejność wykonywania operacji logicznych (można również ją zmienić poprzez zastosowanie nawiasów.