A A A

Pokazanie wielu arkuszy na ekranie

Korzystne może być podzielenie ekranu na szereg okien, tak abyś mógł jednocześnie widzieć kilka różnych arkuszy. Służą do tego komendy grupy /Worksheet Window omówione bardziej szczegółowo w następnym rozdziale. Szczególnie pożyteczna jest komenda /Worksheet Window Perspective, która powoduje pokazanie trzech arkuszy jednocześnie: Klawisz [ZOOM] (Alt-F6) powoduje przełączanie między takim widokiem ekranu, a normalnym. Do oglądania jednocześnie różnych arkuszy może służyć także podzielenie ekranu komendami /Worksheet Window Vertical i /Worksheet Window Horizontal. Po podzieleniu ekranu jedną z tych komend możesz przesunąć wskaźnik do innego arkusza i na ekranie masz wtedy dwa różne arkusze.