A A A

Poruszanie się między różnymi plikami

Do poruszania się między różnymi aktywnymi plikami służą cztery kombinacje klawiszy. Każda z tych kombinacji rozpoczyna się od naciśnięcia klawisza(Ctrl-En4|. [NEXT FELE] (Ctrl-End Ctrl-PgUp) przesuwa cię do następnego aktywnego pliku - do komórki, w której po raz ostatni się w tym pliku znajdowałeś. [PREVFILE] (Ctrl-End Ctrl-PgDn) przesuwa cię do poprzedniego aktywnego pliku - do komórki, w której po raz ostatni się w tym pliku znajdowałeś. [FIRST FILE] (Ctrl-End Home) przesuwa cię do pierwszego aktywnego pliku - do komórki, w której po raz ostatni się w tym pliku znajdowałeś. [LAST FILE] (Ctrl-End End) przesuwa cię do następnego aktywnego pliku - do komórki, w której po raz ostatni się w tym pliku znajdowałeś.