A A A

Poruszanie się od arkusza do arkusza

Dwa podstawowe klawisze, do poruszania się między arkuszami to klawisz [NEXT SHEET] (Ctrl-PgUp), służący do przechodzenia do następnego arkusza i klawisz [PREV SHEET] (Ctrl-PgDn) przy pomocy którego przechodzisz do poprzedniego arkusza. Jeśli pracujesz w trybie, w którym widzisz na ekranie tylko jeden arkusz, to przechodzisz do tej komórki innego arkusza, w której znajdowałeś się poprzednio. Jeśli podzieliłeś ekran na okna (więcej o tym niżej, patrz także opis komendy /Worksheet Window), to przechodzisz do komórki innego arkusza, o tym samym adresie co komórka aktualnego arkusza, w którym się znajdowałeś w momencie naciśnięcia klawisza.

Inne klawisze poruszające wskaźnik pomiędzy różnymi arkuszami to [END] [NEXT SHEET] (End Ctrl-PgUp) (przesuwa wskaźnik w górę arkuszy do pierwszej napotkanej granicy pomiędzy komórkami pustymi a wypełnionymi w aktualnej kolumnie i wierszu), [END] [PREV SHEET] (End Ctrl-PgDn) (to samo tylko w kierunku odwrotnym), [FIRST CELL] (Ctrl-Home) (do lewego górnego rogu dostępnej części arkusza A) i [LAST CELL] (End Ctrl-Home) (do przecięcia się najbardziej wysuniętej na prawo niepustej kolumny i najbardziej wysuniętego w dci niepustego wiersza ostatniego niepustego arkusza).