A A A

Praca na wielu plikach

Praca na wielu plikach jest mniej wygodna niż praca na wielu arkuszach. Większość precyzowanych ustawień odnosi się tylko do pliku aktualnego. Wyjątkiem są tylko ustawienia precyzowane komendami /Worksheet Global Default, /Worksheet Global Recalc i /Worksheet Window. Niewygodne jest także dokonywanie operacji na wielu plikach. Gdy chcesz w komendzie lub @funkcji odnieść się do zakresu z innego pliku musisz umieścić jego nazwę w podwójnych nawiasach ostiych: «NAZWA» Aby np. podać komórkę B3 z arkusza C pliku PLACE trzeba napisać: <