A A A

Print (drukowanie)

Komendy grupy /Print pozwalają na uzyskanie wydruku danych z pliku. Możesz wydrukować cały plik lub tylko jego część. Możesz opcjonalnie nie wysyłać wydruku na drukarkę a tylko na plik dyskowy. Wersja 3.0 programu Lotus 1-2-3 drukuje w inny sposób niż poprzednie wersje tego programu. Różnica polega na tym, że drukowanie odbywa się w tzw. „tle" (background). Po wydaniu komendy /Print Printer Go w pamięci komputera tworzone jest zadanie drukowania (print job) - spis wszystkich instrukcji i danych potrzebny do drukowania.