A A A

Print (Printer/File/Encoded) Align (wyrównanie papieru)

Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Align mówi 1-2-3, że drukarka ma traktować aktualne położenie papieru jako wyrównane do początku strony. Powinieneś wydać tę komendę po ręcznym ustawieniu papieru tak, aby rozpocząć druk od początku strony. Komenda ta również ustawia numer strony na 1.