A A A

Print (Printer/File/Encoded) Clear („zapomnienie" ustawień drukowania)

Ustawienia drukowania są pamiętane przez program. W niektórych wypadkach^ gdy chcesz wydrukować coś całkiem nowego, wygodniej jest, by program „zapomniał" niektóre lub wszystkie ustawienia. Spowodować to możesz komendą /Print (Printer/File/Encoded) Clear. Po wydaniu tej komendy ukazują się nąjjkranie różne opcje: All Range Borders Format Image Dev.