A A A

Print (Printer/File/Encoded) Clear AU

Po wydaniu tej komendy, 1-2-3 „zapomina" wszystkie poprzednie ustawienia drukowania: zakres jest kasowany, podobnie kolumny i wiersze brzegowe, stopka i nagłówek oraz nazwa wykresu. Marginesy, długość strony, łańcuch inicjujący i inne ustawienia otrzymują wartości standardowe, precyzowane komendą /Worksheet Global Default Printer.