A A A

Print (Printer/File/Encoded) Go (drukowanie)

Komenda /Print (Printer/File/Encoded) powoduje zakończenie definiowania zadania drukowania (print job) i przesłania go do realizacji przez program. Zcetame on wydrukowany na drukarce lub dołączony do pliku dyskowego.