A A A

Print (Printer/File/Encoded) Hold (nowość w wersji 3.0)

Komenda ta powoduje powrót do trybu READY bez zamykania tworzonego uprzednio zadania drukowania. Użyj tej komendy, gdy chcesz „wydrukować" kilka rzeczy na jeden plik dyskowy.