A A A

Print (Printer/File/Encoded) Image (nowość w wersji 3.0) (druk wykresu)

Komenda ta pozwala na wybranie wykresu do drukowania. Opcje tej komendy to Current (aktualny) - która wybiera do drukowania aktualny wykres i Named-Graph, która pozwala na wybór jednego z nazwanych wykresów aktualnego pliku. Wykres do druku można również wybrać za pomocą komendy /Print (Printer/File/Encoded) Range.