A A A

Print (Printer/File/Encoded) Line (wiersz do przodu)

Komenda /Print Printer Line powoduje przesunięcie się papieru na drukarce o jedną linię (wiersz) do przodu. W przypadku /Print File Line i /Print Encoded Line wynikiem jest dodanie kombinacji znaków carriage return/line feed (powrót karetki/nowy wiersz) do pliku, który sprecyzowałeś.