A A A

Print (Printer/File/Encoded) Options (opcje drukowania)

Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Options powoduje przejście do menu /Print (Printer/File/Encoded) Options, którego różne składniki pozwalają na sprecyzowanie różnych ustawień drukowania. Oto wygląd tego menu: Header Footer Margins Borders Setup Pg-Length Other Name Advanced Quit Początkowo część z tych ustawień w danym pliku przybiera wartość zgodną z wartościami standardowymi, domyślnymi, które można przestawiać komendami /Worksheet Global Default Printer. Inne przybierają wartości zerowe, tzn. np. brak nagłówka, brak stopki itd. Wybranie jakiejś opcji z tego menu - z wyjątkiem opcji Quit - wyjdź, nie powoduje wyjścia z menu /Print (Printer/File/Encoded) Options. Print (Printer/File/Encoded) Options Header (nagłówek strony) Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Options Header pozwala na sprecyzowanie nagłówka, który się bedzie ukazy wał na górze każdej drukowanej strony. Nagłówek może się składać tylko z jednej linii. Po podaniu komendy/Print (Printer/File/Encoded) Options Header ukazuje się ponaglenie programu: Enter Header Line! (Wprowadź linię nagłówka)

Wprowadzenie do linii nagłówka znaku tt spowoduje każdorazowe d "ukowanie w tym miejscu numeru strony, a znaku @ - aktualnej daty. Linia nagłówka nie może przekraczać 512 znaków, 1-2-3 dzieli ją logicznie na trzy części - pierwsza jest wyrównana.-do lewego marginesu strony, druga jest centrowet do szerokości strony, a trzecia wyrównana do prawego marginesu, frzęjtjmy to następnej części oznaczasz znakiem. Na przykład, nagłówek „Wyniki produkcyjne" na środku strony, należy wprowadzić w linii nagłówka: Wyniki produkcyjne W nagłówku można się również odwołać do zawartości jakiejś komórki. Należy wtedy w nagłówku jako pierwszy znak umieścić , a następnie adres komórki lub nazwę zakresu. Spowoduje to druk w nagłówku zawartości wskazanej komórki lub lewego górnego rogu wskazanego zakresu. Zostanie ona wyrównana do lewej strony. Nie można wtedy umieścić niczego innego w nagłówku.

Nagłówek jest drukowany zawsze pod górnym marginesem. Następnie 1-2-3 automatycznie dodaje dwa puste wiersze między wierszem nagłówka, a drukowaną częścią arkusza. Dzieje się to także wtedy, gdy nie jest sprecyzowany żaden nagłówek. Jeśli chcesz umieścić więcej pustych wierszy możesz sprecyzować górną ramę rozpoczynającą się od pustych wierszy (komenda /Print (Printer/File/Encoded) Options Borders Rows).