A A A

Print (Printer/File/Encoded) Options Borders (obrzeża (powtarzające się elementy) na stronie)

Komenda /Prnt (Printer/File/Encoded) Options Borders Columns powoduje druk na lewej krawędzi strony zawartości komórek określonych kolumn występujących w tych samych wierszach co drukowane na wiersze arkusza. Komenda /Print (Printer/File/Encrxtód) Opiions Borders Rows powoduje druk na górnej krawędzi każdej strony zawartości-porek określonych wierszy występujących w tych samych kolumnach co drukowane na danej stronie kolumny arkusza.

Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Options Borders pozwala więc na precyzowanie lewych i górnych tytułów drukowanych danych tak, by na każdej stronie wydruku dane były „podpisane". Po wydaniu komendy /Print (Printer/File/Encoded) Options Borders, ukazuje się następujące menu: Coluans Rows Fraae No-Franie Możesz teraz wybrać opcję Column by sprecyzować boczne tytuły, albo Rows, żeby sprecyzować górne tytuły. Wybranie opcji Frame powoduje, że na obrzeżach wydruku drukowane są także oznaczenia kolumn i wierszy. No-Frame wyłącza tę cechę (te dwie opcje wprowadzono w wersji 3.0). Po wybraniu opcji Column lub Rows musisz wprowadzić zakres kolumn: Enter border columns: (Wprowadź kolumny brzegowe) lub wierszy: Enter border Rowsi (Wprowadź wiersze brzegowe)