A A A

Print (Printer/File/Encoded) Options Margins (marginesy strony)

Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Options Margins pozwala na sprecyzowanie marginesów, które obowiązywać będą dla każdej drukowanej strony. Po wydaniu tej komendy musisz podać o jaki margines ci chodzi: Left Right Top Bottom None Następnie program ponagla cię o wprowadzenie wielkości marginesu. Naciśnięcie [RETURN] spowoduje przyjęcie wartości sugerowanej. W nawiasie widzisz zawsze dopuszczalny przedział wartości. Wydanie komendy /Print (Printer/File/Encoded) Options Margins None powoduje, że druk będzie się dokonywać bez żadnych marginesów (wartość prawego marginesu zostanie ustalona na 240) oraz, że nie będą rezerwowane puste linie dla nagłówka i stopki. Jest to szczególnie pożyteczne przy „druku" na plik ASCII w celu wykorzystania w innych programach.

Nowością w wersji 3.0 programu Lotus 1-2-3 jest to, że ilość znaków podana jako wielkość marginesów przelicza się na wielkość marginesów w jednostkach długości przy założeniu standardowej wielkości znaków dla zainstalowanej drukarki. Zmiana wielkości czcionki (dokonana komendą /Print (Printer/File/Encoded) Options Layout Pitch) nie spowoduje zmiany fizycznej wielkości marginesów.