A A A

Print (Printer/File/Encoded) Options Name (nowość w wersji 3.0)

Komenda ta umożliwia nazwanie aktualnie obowiązującego zbioru ustawień drukowania, tak, że w wypadku ich zmiany będziesz mógł do nich później łatwo powrócić. Zapisuje aktualne ustawienia drukowań. jako zbiór pod podaną nazwą. Usuwa sprecyzowaną nazwę zbioru ustawień. Usuwa wszystkie nazwy zbiorów ustawień. Komenda ta ma następujące menu: Use Create Delete Reset Table. Umieszcza w arkuszu listę nazwanych zbiorów ustawień drukowania. /Print (Printer/File/Encoded) Options Advanced (nowość w wersji 3.0) Device ma dwie opcję: Name, która pozwala na wybranie jednej z zainstalowanych drukarek i Interface, która pozwala na wybór interface'u do którego podłączona jest drukarka.