A A A

Print (Printer/File/Encoded) Options Pg-Length (definiowanie długości strony)

Komenda /Print (Printer/File/Encodęd) Options Pg-Length służy do powiedzenia programowi 1-2-3 ile linii tekstu mieeci$£ lia jednej Btronie wydruku. Podanie błędnej liczby będzie powodować, że drukarka będzie zaczynała drukować kolejne strony od złego miejsca. Wartość standardowa 66 wierszy na stronę oparta jest na założeniu 11-calowego papieru i gęstości 6 wierszy na cal. Wartość tę możesz przestawić na stale komendą /Worksheet Global Default Pg-Length.

Nowością w wersji 3.0 programu Lotus ¿-3 jest to, że ilość wierszy podana jako długość strony przelicza się na długość st: iy w fizycznych jednostkach długości, przy założeniu standardowego odstępu między ierszami dla zainstalowanej drukarki (typowo 6 wierszy na cal). Zmiana odstępu między wierszami (dokonana komendą /Print (Printer/File/Encoded) Options Layout Line-Spacing) nie spowoduje zmiany fizycznej długości strony. Po podaniu komendy /Print (Printer/File/Encoded) Options Pg-Length na ekranie ukazuje się ponaglenie: Enter Lines per Pagei (Wprowadź liczbę wierszy na stronę) Możesz nacisnąć [RETURN], by zaakceptować dotychczasową wartość lub wpisać nową wartość. /Print (Printer/File/Encoded) Options Other (inne opcje drukowania) Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Options Other służy do sprecyzowania trzech rzeczy:

1/ Czy arkusz ma być wydrukowany w takiej formie jak jest wyświetlany czy też wydrukowane mają być formuły zamiast ich wartości w celu analizy budowy arkusza. 2/ Czy druk ma być sformatowany, to znaczy czy ma uwzględniać końce strony, stopki i nagłówki oraz marginesy, czy też zakres drukowania ma być wydrukowany „jak leci" bez uwzględnienia sformatowania. 3/ Czy mają być rezerwowane po trzy wiersze na początku i końcu każdej strony na nagłówek i stopkę. Po wybraniu komendy /Print (Printer/File/Encoded) Options Other ukazuje się następujące menu:

As-Displayed Cell-Formulas Formatted Unformatted Blank-Header Dwa pierwsze składniki menu służą do przełączania sposobu drukowania między normalnym a drukowaniem linia po linii tego co faktycznie jest wprowadzone w poszcze-gólnych komórkach - to, co widzisz normalnie w górnym wierszu panelu kontrolnego kolejno: adresu komórki, formatu, statusu zabezpieczenia i zawartości komórki (puste komórki są ignorowane).

Dwa następne składniki menu służą do przełączania między wydrukiem sformatowanym a niesformatowanym. Wydruk niesformatowany nadaje się do „druku" na plik, gdy nie chcemy, by dzielić drukowany zakres na strony, aby nie drukowane były nagłówki, stopki itd. Wybranie składnika Blank-Header z opcją Supress powodiye niedrukowanie stopek i nagłówków, a z opcją Print przywrócenie drukowania stopki i nagłówków.