A A A

Print (Printer/File/Encoded) Options Setup (sygnał inicjacyjny dla drukarki)

Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Options Setup pozwala na sprecyzowanie ciągu znaków kontrolnych, który ma być wysyłany na drukarkę za każdym razem, gdy wydasz komendę /Print Printer Go w czasie tej sesji pracy 1-2-3. Gdy chcesz ciąg ten sprecyzować na stałe możesz użyć komendę /Worksheet Global Default Printer Setup. Znaki kontrolne wysyłane są na drukarkę w celu sterowania wydrukiem, np. w celu zmiany wyglądu czcionki, gęstości druku, odstępu między wierszami itp. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi twej drukarki.

Po wywołaniu komendy /Print (Printer/File/Encoded) Options Setup programponagla cię do wprowadzenia ciągu znaków sterujących: Enter Setup String: (Wprowadź łańcuch inicjujący) Jeśli obowiązywał przed wydaniem tej komendy jakiś łańcuch inicjujący, to jest on wyświetlany. Możesz nacisnąć [RETURN], by go zaakceptować, możesz go zredagować lub możesz nacisnąć [ESCAPE], by rozpocząć wprowadzanie łańcucha od początku. Łańcuch znaków sterujących wprowadzamy w następujący sposób: Każdy znak poprzedzony musi być znakiem , po którym musi następować trzycyfrowa liczba dziesiętna określająca numer ASCII znaku, który chcesz przesłać na drukarkę. Aby na przykład przesłać na drukarkę znak o numerze ASCII (dziesiętnym) 13 a następnie 10 (spowoduje to w przypadku wszystkich chyba drukarek przejście na początek następnego wiersza) musisz wprowadzić: