A A A

Print (Printer/File/Encoded) Page (początek następnej strony)

Komenda /Print Printer Pape powoduje przesunięcie się papieru na drukarce na początek następnej strony. Zależnie od typu zainstalowanej drukarki następuje to albo przez wysłanie znaku form feed, albo przez dodanie odpowiedniej ilości kombinacji carriage return - line feed wg. podanej ilości wierszy na stronę. Print (File/Encoded) Page powoduje wysłanie analogicznych znaków na plik dyskowy.