A A A

Print (Printer/File/Encoded) Quit (powrót do trybu READY)

Komenda /Print (Printer/File/Encoded) Quit powoduje opuszczenie menu /Print i powrót do trybu READY. Drukowanie zadań drukowania na drukarce jest kontynuowane. Jeśli „drukujesz" na plik dyskowy (/Print File lub /Print Encoded), to dopiero teraz na pfik zapisywane jest to co sprecyzowałeś.