A A A

Print (Printer/File/Encoded) Sample (nowość w 3.0) (przykładowy wydruk)

Komenda ta pozwala na wybór do drujku przykładowego zakresu druku i przykładowego wykresu. Aby nastąpił ich wydruk trzeba następnie wydać komendę /Print (Printer/File/Encoded) Go. Przykładowy wydruk pokazuje aktualne ustawienia drukowania i możliwości,«»instalowanej drukarki.