A A A

Priority

Pozwala na określenie priorytetu druku aktualnego zadania drukowania. Ma to znaczenie, jeśli wykonywane są już aktualnie inne zadania drukowania. Są trzy opcje: Default (standardowy): aktualne zadanie będzie drukowane po wydrukowaniu wcześniej zdefiniowanych zadań o wysokim (High) i standardowym (Default) priorytecie lecz przed zadaniami o niskim (Low) priorytecie. High (wysoki): aktualne zadanie będzie drukowane po wydrukowaniu wcześniej zdefiniowanych zadań o wysokim priorytecie lecz przed wcześniej zdefiniowanymi zadaniami o standardowym i niskim priorytecie. Low (niski): aktualne zadanie będzie drukowane po wydrukowaniu wszystkich wcześniej zdefiniowanych zadań.