A A A

Przeliczanie wartości formuł

Za każdym razem gdy zmieniasz jakąS wartość w arkuszu, 1-2-3 przelicza formuły arkusza. Gdy formuł jest w arkuszu dużo i gdy są one skomplikowane, przeliczanie takie może trwać na tyle długo, by przeszkadzało to w pracy. Wersja 3.0 zredukowała trochę tę niedogodność, gdyż przeliczanie odbywa się w tle (nie uniemożliwia dalszej pracy). Ciągle jednak możliwe jest wyłączenie tej pożytecznej w normalnych warunkach (przy małej ilości formuł) cechy, jaką jest automatyczne przeliczanie formuł. Służy do tego komenda /Worksheet Global Recalc Manuał. Po wydaniu tej komendy wprowadzenie nowych danych nie będzie powodowało każdorazowego przeliczania wszystkich formuł w arkuszu. Zamiast tego pokaże się w lewym dolnym rogu programu wskaźnik CALC. Oznacza on, że formuły arkusza nie zostały przeliczone i nie odzwierciedlają one nowych wartości. Aby spowodować przeliczenie formuł w arkuszu musisz nacisnąć klawisz "J[CALC]. Praca w trybie z wyłączonym automatycznym przeliczaniem formuł może wyglądać następująco: Wprowadzasz partię danych np. kilkadziesiąt, po czym naciskasz klawisz [CALC] i robisz sobie odpoczynek (herbatka?) czekając, aż 1-2-3 przeliczy formuły, następnie wprowadzasz nowe dane. Żeby ponownie wprowadzić automatyczny tryb przeliczania arkusza musisz wydać komendę/Worksheet Global Recal Automatic. W normalnych warunkach, tzn. gdy nie nagromadziłeś zbyt wielu skomplikowanych formuł w arkuszu, automatyczne przeliczanie danych trwa ułamek sekundy i nie przeszkadza ci w pracy.