A A A

Range (operacje na zakresach)

1-2-3 pozwala na dokonywanie wielu operacji na wielu komórkach jednocześnie. Grupę komórek oznaczamy poprzez wskazanie dwóch przeciwstawnych skrajnych komórek. Dlatego też, grupa komórek, na których można dokonywać operacji, a którą nazywamy zakresem (range), musi mieć zawsze kształt prostokąta lub, jeśli wprowadzamy trzeci wymiar, prostopadłościanu.

Wszystkie komendy grupy Range ponaglają o podanie zakresu. Zakres oznaczyć można na jeden z czterech sposobów: 1/ Poprzez podanie adresów dwóch komórek stanowiących przeciwstawne rogi zakresu. Adresy te musisz połączyć dwiema kropkami lub większą ilością kropek. 2/ W niektórych przypadkach zakres może mieć najmniejszą możliwą wielkość - składać się tylko z jednej komórki. Zakres taki można oznaczyć po prostu poprzez podanie adresu tej komórki. 3/ Poprzez oświetlenie danego zakresyłisprzez „zwiększenie" wskaźnika komórki lub przez (w wypadku zakresu jednokomórkowego) wskazanie wskaźnikiem pojedynczej komórki. 4/ Możesz podać nazwę zakresu nazwanego.

Komendy grupy Range pozwalają na sformatowanie zakresu komórek, nadanie określonego przedrostka etykietom w zakresie, starcie zawartości komórek z danego zakresu, nadanie nazwy zakresowi, justowanie tekstu, odbezpieczenie i ponowne zabezpieczenie komórek danego zakresu, zdefiniowanie zakresu do wprowadzania danych w makro, przekształcenie formuł w zakresie na ich wartości, zamianę kolumn na wiersze i wiersze na rzędy w zakresie. Oto menu, które ukazuje się po wydaniu komendy /Range: Format Label Erase Name Justify Prot Unprot Input Value Trans Search