A A A

Range Prot (skasowanie odbezpieczenia zakresu)

Istnieje możliwość zapobieżenia wpisywania do arkusza nowych wartości. Służy do tego komenda /Worksheet Global Prot Enable. Po wydaniu tej komendy możesz wprowadzać dane tylko do tych komórek, którym nadałeś status „odbezpieczony" komendą /Range Unprot. Komenda /Range Prot służy do ponownego zabezpieczenia komórek odbezpieczonych komendą /Range Unprot. Zabezpieczenie jest włączone tylko przy statusie globalnym zabezpieczenia (protection on) włączanym i wyłączanym komendą /Worksheet Global Prot. Zabezpieczenie komórek przed wpisaniem nowych wartości dokonuje się tylko przez wydanie komendy /Worksheet Global Prot Enable. Komenda /Range Prot dotyczy tylko przywrócenia zwykłego statusu komórkom, którym wcześniej nadano status „odbezpieczony" komendą /Range Unprot. Po wydaniu komendy /Range Prot ukazuje się następujące ponaglenie: Enter range to protecti (Wprowadź zakres do zabezpieczenia) Wprowadź zakres, którego wszystkie komórki, które mają status Unprotect, mają mieć przywrócone zwykły status. Komenda ta nie ma żadnego skutku w stosunku do komórek, które nie mają statusu Unprotect.