A A A

Range Search (nowość w wersji 3.0 szukanie w zakresie)

Komenda ta służy do wyszukiwania określonych wartości w zakresie. Możesz przeszukiwać formuły (Formulas), etykiety (Labels) lub jedno i drugie (Both). Musisz określić czy chodzi ci tylko o znalezienie (Find) określonej wartości, czy także zastąpienie (Replace) jej inną wartością. Po znalezieniu sprecyzowanej wartości Wskaźnik umieszczony zostaje na komórce, która zawiera tę wartość. Musisz teraz zdecydować czy chcesz zakończyć (Quit) proces szukania, czy też chcesz go kontynuować (Next).